[Přihlásit se zde]

Nápověda pro přidání a editaci slovíček

Nové téma lze založit po přihlášení a po kliknutí na odkaz [+ Přidej nové téma] na hlavní stránce. Pak je potřeba vyplnit název tématu, zvolit cizí a mateřský jazyk, příp. další údaje a téma založit.

Na další stránce je potřeba vyplnit název první lekce, zvolit oddělovač slovíček a do velkého pole vložit slovíčka/fráze ve tvaru:

cizí výrazoddělovaččeský výraz

Z každého řádku se jako cizí výraz použije část před prvním výskytem oddělovače a jako český výraz část za posledním výskytem oddělovače.
Je také možné ke slovíčku zadat i zvuk poslechu výslovnosti jako přímý odkaz na soubor typu MP3 nebo WAV. Pak je potřeba zadávat slovíčka/fráze ve tvaru:

cizí výrazoddělovaččeský výrazoddělovačodkaz na zvuk (MP3 nebo WAV)

Z každého takového řádku se jako cizí výraz použije část před prvním výskytem oddělovače, jako český výraz část za předposledním výskytem oddělovače a jako odkaz na zvuk část za posledním výskytem oddělovače. Tzn., že mezi cizím výrazem a českým výrazem může být libovolný počet sloupců oddělených oddělovačem (např. s psanou výslovností) a tyto sloupce se při zpracování vynechají.
Upozornění: v případě, že u slovíčka není zadána výslovnost, pokusí se Android aplikace využít pro získání jeho poslechu online službu Google Translate.

Např. (bez zvuku):

Oddělovač:
Poslech: (zaškrtnout, pokud vkládaná slovíčka obsahují i sloupec s odkazy na poslech)

Nová slovíčka/fráze:


Totéž i se zvukem:

Oddělovač:
Poslech: (zaškrtnout, pokud vkládaná slovíčka obsahují i sloupec s odkazy na poslech)

Nová slovíčka/fráze:

Upozornění: místo http://sounds.islovicka.cz/ použijte jiný zdroj výslovnosti

Je možné použít rovnou i řádky s výslovností oddělenou lomítky:

Oddělovač:
Poslech: (zaškrtnout, pokud vkládaná slovíčka obsahují i sloupec s odkazy na poslech)

Nová slovíčka/fráze:


Nebo s výslovností oddělenou z každé strany jiným znakem; znak "*" se v tomto případě chápe jako zástup libovolného textu:

Oddělovač:
Poslech: (zaškrtnout, pokud vkládaná slovíčka obsahují i sloupec s odkazy na poslech)

Nová slovíčka/fráze:


Další lekce se přidá kliknutím na odkaz [Přidat lekci] nebo volbou "- nová -" z rozbalovací nabídky lekcí. A pokračuje se zadáním názvu lekce,...