[Přihlásit se zde]

0 - procvičování slovíček


Italština pro samoouky - Janešová - Lekce 16 souhrn
 Čas zobrazeníČas na odpověďCZITChyba
1.09.01.2019 16:19:0401:06,44Slíbil mi to.Me lo ha promesso.me lo ha promesso
2.09.01.2019 16:20:4800:23,67týkající se čehoconcernenteche depende
3.09.01.2019 16:32:4700:28,06Dočetl jsem tu knihu.ho finio di leggere quel libro.io ho letto il libro
4.09.01.2019 16:33:2200:37,21Kdo otevřel okno?Chi ha aperto la finestra.chi ha aperto la finestra
5.09.01.2019 16:34:0800:11,82vyřešit minulý časrisolvere risoltosoluto
6.09.01.2019 16:34:2300:10,39držímtengoprendo
7.09.01.2019 16:34:3600:37,44vést, vézt, řídit minulý čascondurre condottoguidato
8.09.01.2019 16:35:1700:11,71čerstvý, nedávnýrecentefresco
9.09.01.2019 16:35:3000:08,58žít minulý časvivere visutovisuto
10.09.01.2019 16:35:4300:07,81pít minulý časbere bevuto
11.09.01.2019 16:35:5100:08,31dosáhnout, dohonit, dostihnout minulý časraggiungere raggiunto
12.09.01.2019 16:36:1100:04,76odzbrojeníil disarmo
13.09.01.2019 16:36:1800:29,86držíte vytenetetenere tengo
14.09.01.2019 16:36:5000:24,89Našel jsem je na zemi na chodbě.Le ho trovate per terra nel corridoio.Le ho trovato
15.09.01.2019 16:37:2000:04,39desetiletíil decennio
16.09.01.2019 16:37:2600:04,55vyrábět minulý časprodurre prodotto
17.09.01.2019 16:37:3300:03,69nepravidelnýirregolare
18.09.01.2019 16:37:3900:01,55Dodrželi slovo.Hanno mantenuto la parola.
19.09.01.2019 16:37:4400:01,67ŽenevaGenevra
20.09.01.2019 16:37:4700:12,28smát se minulý časridere riso
21.09.01.2019 16:38:0000:15,67mysl, paměťla mente
22.09.01.2019 16:38:2100:23,08ptát se minulý časchiedere chiestodomandare
23.09.01.2019 16:38:5000:09,51číst minulý časleggere letto
24.09.01.2019 16:39:0000:04,36Evropská unieL´Unione europea
25.09.01.2019 16:39:0900:40,41Kdo nechal lampu rozsvícenou?Chi ha lasciato la lampada accesa?chi ha lasciato la lampada accesa
26.09.01.2019 16:39:5900:07,09velmi mi na tom záležíCi tengo molto.
27.09.01.2019 16:40:0900:02,39relief, význam, důležitostil rilievo
28.09.01.2019 16:40:1300:02,68základní, podstatnýfondamentale
29.09.01.2019 16:40:1700:03,23Nedospěli k dohodě.Non hanno raggiunto nessun accordo.
30.09.01.2019 16:40:2300:08,14držímeteniamotengiamo
31.09.01.2019 16:40:3400:05,29slíbitprometterepromise
32.09.01.2019 16:40:4200:29,55přestat dělat minulý čassmettere smessofinire finito
33.09.01.2019 16:41:1600:05,46zhasnout, vypnout minulý časspegnere spento
34.09.01.2019 16:41:2300:02,70řádek, řadka, linka, pravítkola riga
35.09.01.2019 16:41:2800:27,58Proč sis nerozsvítil?Perché non hai acceso la luce?percho non ti hai acceso
36.09.01.2019 16:42:0300:10,06drahocenný, ušlechtilý (kov,kámen)preziosopreciosi
37.09.01.2019 16:42:1600:02,71vyjádřit se minulý časesprimere espresso
38.09.01.2019 16:42:2100:07,81strávit minulý častrascorrere trascorsospendere speso
39.09.01.2019 16:42:3200:06,36vědala scienzascienza
40.09.01.2019 16:42:4000:02,26členské státygli Stati membri
41.09.01.2019 16:42:4500:05,09zapálit, rozsvítitaccendere
42.09.01.2019 16:42:5000:16,15vrátit, vyměnit minulý časrendere resoritornare ritornato
43.09.01.2019 16:43:0900:11,80Kdo zapnul radio?Chi ha acceso la radio?chi ha ac
44.09.01.2019 16:43:2300:03,40odstranění, zrušeníl´abolizione
45.09.01.2019 16:43:2800:13,90přeložit minulý častradurre tradottotradure tradotto
46.09.01.2019 16:43:4700:09,65odpovědět minulý časrispondere rispostoriposare riposto
47.09.01.2019 16:43:5900:02,73Mě je to jedno.Per me è indifferente.
48.09.01.2019 16:44:0600:07,10najít opětritrovare
49.09.01.2019 16:44:1300:08,24drží ony onitengono
50.09.01.2019 16:44:2100:05,09darovat, věnovatdonareregalare
51.09.01.2019 16:44:3000:06,28stůlil tavolo
52.09.01.2019 16:44:3600:14,14Rozumíte, rozuměl, pochopil jste?Ha capito?capia
53.09.01.2019 16:44:5400:05,44dělat minulý časfare fattofatto
54.09.01.2019 16:45:0400:03,73trpět minulý čassoffrire sofferto
55.09.01.2019 16:45:0900:01,76bezpečnost, jistotala sicurezza
56.09.01.2019 16:45:1200:01,90sjednání, zakončení, závěrla conclusione
57.09.01.2019 16:45:1600:03,44kousat minulý časmordere morso
58.09.01.2019 16:45:2100:05,54držíštienitengi
59.09.01.2019 16:45:3101:04,97čekal jsem na tebeti ho attesoho
60.09.01.2019 16:46:3800:05,39Zapomněl jsem zhasnout.Ho dimenticato di spegnere la luce.
61.09.01.2019 16:46:5200:05,93chránit, bránit minulý časdifendere difeso
62.09.01.2019 16:47:0200:07,54ztratit, prohrát, zmeškat minulý časperdere perso perduto
63.09.01.2019 16:47:1100:02,55Účastnil se konference o míru.Ha partecipato alla conferenza sulla pace.
64.09.01.2019 16:47:1600:02,75budu držetterrò
[Zpět]   [Zpět na hlavní stránku]