[Přihlásit se zde]

Latina pro nelatináře II. - 11. lekce


plný (čeho)

plēnus, a, um +gen. nebo +abl.
   44/60  

[Zpět na výběr procvičení]