[Přihlásit se zde]

Latina pro nelatináře II. - 14. lekce


rád (adverbium), ochotně

libenter
   5/59  

[Zpět na výběr procvičení]