[Přihlásit se zde]

Latina pro nelatináře II. - 14. lekce


látka, hmota, dříví, příčina, zárodek

māteriēs, ēī, f.
   22/59  

[Zpět na výběr procvičení]