[Přihlásit se zde]

Latina pro nelatináře II. - 14. lekce


spokojený, spokojující se (s něčím), kdo si vystačí (s něčím)

contentus, a, um +abl.
   14/59  

[Zpět na výběr procvičení]