[Přihlásit se zde]

Latina pro nelatináře II. - 14. lekce


zvyk, obvyklý způsob života

cōnsuētūdō, inis, f.
   20/59  

[Zpět na výběr procvičení]