[Přihlásit se zde]

Islandské substantíva - l2


možnost, pravděpodobnost Það eru mikil líkindi til þess að ...

líkindi n pl (-a)
   10/74  

[Zpět na výběr procvičení]